Club of Amsterdam, Future, Think Tank ..
Menu

Club of Amsterdam Journal
Free Subscription
click here

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 


 

  


 

 


 

 

 

  
 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

search links
Links 07 Re-Inventing Democracies for the Future
1 record(s) were found..
Stichting Rekenschap - Dutch Views: 10818
Rating: 1 [rate this resource] [report errors]

De stichting Rekenschap wil integrale verantwoording over de resultaten van overheidsinstellingen en semi-publieke instellingen bevorderen. De stichting ziet dit als een noodzakelijke versterking en vitalisering van de democratie. Rekenschap kan en wil dat niet alleen doen. De stichting ziet zich als bondgenoot van organisaties die in diverse sectoren activiteiten ondernemen, zij faciliteert hen. Zij wil instrumenten ontwikkelen om organisaties van burgers en bedrijven (als klanten van overheidsdienstverlening) professioneler tegenspel te kunnen laten bieden. Rekenschap wil modellen bieden, over grenzen van sectoren heenkijken en standaardisatie van gegevens bevorderen, waardoor deze toegankelijk kunnen worden voor burgers en waardoor (organisaties van) burgers inzicht krijgen in prestaties. Rekenschap werkt voor en met burger(organisaties).Also see...
07 the future of Countries & Democracies
07 the future of Countries & Democracies
Copyright 2002-2020 Club of Amsterdam. All rights reserved.    Contact     Privacy statement    Cancellation Policy