Club of Amsterdam, Future, Think Tank ..
Menu

Club of Amsterdam Journal
Free Subscription
click here

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 


 

  


 

 


 

 

 

  
 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

keyword search
:: 07 the future of Countries & Democracies
Towards a decisive democracy in the 21st century [Dutch]
07 the future of Countries & Democracies †† 6/19/2003 12:12:45 PM

April 2003

Naar een slagvaardige democratie in de 21e eeuw - een discussiestuk van Maurice de Hond

SAMENVATTING

Doel is om te komen tot:
- Een openbaar bestuur dat aanmerkelijk efficiŽnter functioneert.
- Een directere band tussen kiezer en bestuur.

Sleutel in dit voorstel is de nieuwe manier waarop kiezers kunnen stemmen. Door alle kiezers een kiesnummer plus pincode te verstrekken kan men naar keuze stemmen via internet, voice response of in een stembureau. Daardoor is een verkiezing gemakkelijker, goedkoper en sneller te organiseren.

De kiezer kan de premier kiezen die zijn eigen regering kan samenstellen, waardoor al kort na de verkiezingen een nieuwe regering aantreedt. De Kamer wordt gekozen via een districtenstelsel. Partijen die minimaal 1% halen en geen vertegenwoordiger krijgen in de Kamer via het districtenstelsel krijgen toch 1 kamerlid. Het stemmen gaat zonodig in twee ronden, totdat een kandidaat meer dan 50% heeft behaald. De Eerste Kamer wordt opgeheven en vervangen door een correctief referendum.

Als een voorstel van de Regering niet door de Kamer wordt aangenomen kan de Regering desgewenst de kiezers er een uitspraak over laten doen. Als meer dan de helft van alle geregistreerde kiezers zich positief uitspreekt (dus onafhankelijk van de opkomst) is het voorstel aangenomen. Dit geldt andersom ook voor een voorstel van de Kamer, dat de Regering niet wenst over te nemen.

Als de meerderheid van de geregistreerde kiezers ervoor is dan dient de Regering het voorstel over te nemen. Nieuwe verkiezingen zijn in principe eens in de vier jaar. Maar als de premier de verkiezingen wil uitschrijven, of als twee derde deel van de Kamer dat wenst, of als meer dan de helft van de kiezers dat wensen, gebeurt het tussentijds. In alle gevallen wordt dan zowel de nieuwe premier als de nieuwe Kamer gekozen.

Er worden geen algemene verkiezingen meer georganiseerd voor het provinciale bestuur. De opzet voor het gemeentelijke bestuur is vrijwel identiek als die voor de landelijke verkiezingen.

Door bij de verkiezingen zich facultatief te laten registreren als kiezer voor een specifieke partij is het vervolgens mogelijk dat die partij deze kiezers betrekt bij haar interne besluitvormingsprocessen, zoals kandidaatstellingen, verkiezingsprogrammaís of zelfs bepaald stemgedrag.

The paper can be downloaded here. (pdf, 487KB)

Please also visit:

http://www.maurice.nl
Please also take a look at the:
Articles, Links, the Club of Amsterdam Forum
and the Club of Amsterdam event about 'Re-Inventing Democracies for the Future'Copyright © 2002-2018 Club of Amsterdam. All rights reserved.    Contact     Privacy statement    Cancellation Policy